list.ffzg.hr mailing lists - Admin Links

Welcome!

Below is the collection of publicly-advertised Mailman mailing lists on list.ffzg.hr. Click on a list name to visit the configuration pages for that list.To visit the administrators configuration page for an unadvertised list, open a URL similar to this one, but with a '/' and the list name appended. If you have the proper authority, you can also create a new mailing list.

General list information can be found at the mailing list overview page.

(Send questions and comments to mailman@list.ffzg.hr.)

   
List Description
Alumni-aktivnosti [no description available]
Alumni-dogadanja [no description available]
Alumni-soc [no description available]
anglistika-svima Mailing lista Odsjeka za anglistiku
Asistenti [no description available]
Cpp-lista [no description available]
czon-lista Centar za obrazovanje nastavnika
ESF-koordinatori Predstavnici odsjeka za ESF-HKO projekt
ESF-tim Siri tim za ESF-HKO projekt
Fakultetsko-vijece Lista clanova i zamjenika Vijeca FF
FF-urednistva [no description available]
Filozofski.glasnik [no description available]
Fonetika-alumni [no description available]
Fonetika-lista Mailing lista Odsjeka za fonetiku
fonetika-studenti-predstavnici [no description available]
fonetika-vanjski-suradnici [no description available]
Hdjt [no description available]
HFD-lista [no description available]
Info-znanosti [no description available]
Isvu-lista mailing lista ISVU koordinatora za preddiplomske studije
Isvu-lista-stari-diplomski mailing lista za osobe na odsjecima koje su imenovane za unos povijesnih podataka o diplomskim studentima u ISVU
Japanologija-lista Japan language studies mailing list
Klafil Mailing lista Odsjeka za klasicnu filologiju
Klafil-studenti Obavijesti za studente grčkog i latinskog na FF
klafil-studenti-predstavnici [no description available]
Koordinatori-Smotra [no description available]
kssd-lista Diskrepancija
Lektori [no description available]
Mentori-nastavnici [no description available]
Mobilnost [no description available]
OEKA [no description available]
OEKA-studenti [no description available]
PDS-IKZ mailing lista Poslijediplomskoga doktorskog studija informacijskih i komunikacijskih znanosti
Pok-lista Mailing lista članova Povjerenstva za osiguravanje kvalitete
Pok-povjerenici-lista Mailing lista članova Vijeća povjerenika za kvalitetu
Povjerenstvo-promocija [no description available]
Prevoditeljstvo Prevoditeljstvo
Procelnici [no description available]
Projekt_DIAMAS [no description available]
Sinologija Chinese studies mailing list
Student-svima Distribucijska lista studenata Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Svima Distribucijska lista djelatnika Filozofskog fakulteta u Zagrebu
svima-kroatistika [no description available]
Svima-podaci-o-nastavi [no description available]
Svima-tajnistva [no description available]
Szi-lista [no description available]
udk-lista Lista korisnika Univerzalne decimalne klasifikacije
Vijece-studenata Vijece studenata

Delivered by Mailman
version 2.1.18
Python Powered GNU's Not Unix Debian Powered