Svima -- Distribucijska lista djelatnika Filozofskog fakulteta u Zagrebu

 

Detalji Svima

Da biste vidjeli kolekciju prijašnjih poruka koje su stigle na listu, posjetite Svima Arhivu. (Trenutna arhiva je dostupna samo članovima liste.)

Korištenje Svima
Da biste poslali poruku svim članovima liste, pošaljite e-mail na svima@ffzg.hr.

U donjem dijelu možete promijeniti svoju postojeću pretplatu.

Svima Pretplatnici
(Lista pretplatnika je dostupno samo administratorima liste.)

Email admin adresa i lozinka s kojom pristupate listi pretplatnika:

Admin adresa: Lozinka:   

Da biste se odjavili sa Svima, dobili podsjetnik lozinke, ili promjenili vaše pretplatničke postavke unesite vašu pretplatničku e-mail adresu:

Ako ostavite polje prazno, bit ćete upitani za svoju e-mail adresu


Svima listu vrti info.pr at ffzg.hr, bbeker at ffzg.hr, bbeker at m.ffzg.hr, mzagradi at ffzg.hr, mzagradi at m.ffzg.hr
Svima administrativno sučelje (zahtijeva autorizaciju)
Pregled svih ffzg.hr mailing listi

Delivered by Mailman
version 2.1.18
Python Powered GNU's Not Unix Debian Powered